Kooperation mit EU-Nachbarn

 

Der Vorstand der Tafel Sachsen e.V. hat sich am 27.06.2019 in Dresden mit Vertreter/innen der tschechischen Lebensmittelbanken (Potrawinova banka), eine mit der Arbeit der Tafeln in Deutschland vergleichbaren,  Organisation) getroffen. Am Erfahrungsaustausch nahmen neben den Vorstandsmitgliedern der Tafel Sachsen e.V. die Leitungen der Lebensmittelbanken aus der Prager Zentrale- Česká federace potravinových bank- und aus den Bezirken:
-Karlovarského kraje
-Džbánsko (Džbánsko)
– Liberecký kraj
– Litoměřice kraj
– Usteckém Kraj
– Plzen kraj teil.
Es ist unter Anderem vorgesehen, grenzüberschreitende Lösungen gegen die Lebensmittelverschwendung zu entwickeln und das dazu erforderliche technische und organisatorische Vorgehen abzustimmen.

Besichtigung Logistik Zentrum Tafel Sachsen

Die Teilnehmer der Beratung schlugen vor, an Hand eines durch europäische Fördermittel unterstützten Pilotprojekts mit der Tafel in Dippoldiswalde (Träger ist das Deutsche Rote Kreuz) erste, für andere grenznahe Tafeleinrichtungen wiederverwendungsfähige Lösungen zu entwickeln  Dazu ist es auch vorgesehen, beiderseitige Erfahrungen zum strukturellem  Aufbau von regionalen Tafel- Ausgabestellen auszutauschen. In angenehmer Atmosphäre wurden gemeinsam künftige Formen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit der „Tafeln“ im grenznahen Raum von Sachsen und der Tschechischen Republik erörtert.


Wir freuen uns besonders , das dieses Vorhaben durch die Generalkonsulin der Tschechischen Republik, Frau Dr. Markéta Meissnerová , breite Beachtung und Unterstützung findet. Wir bedanken uns bei allen Akteuren, welche die Besichtigung der Tafelausgabe in Dippoldiswalde und die Vorstellung im Landeslogistik Zentrum – im Kühlhaus Frigolanda Dresden , ermöglichten. 


Byl členem Tafel Sachsen e.V., který se setkal na 27.06.2019 v Drážďanech, se zástupci českých potravinových bank (Potrawinova banka, organizace srovnatelná s prací panelů v Německu). Kromě členů představenstva společnosti Tafel Sachsen e.V. se vedení potravinových bank z pražského ústředí a distriktů zúčastnili výměny zkušeností:


  • Karlovarského kraje
  • Džbánsko (Džbánsko)
  • Liberecký kraj
  • Litoměřice kraj
  • Usteckém Kraj
  • Plzen kraj

Mimo jiné se plánuje rozvíjet přeshraniční řešení potravinového odpadu a koordinovat potřebný technický a organizační přístup. Účastníci konzultací navrhli, že na základě pilotního projektu podporovaného Evropským financováním by měl být panel v Dippoldiswalde (dopravce je německý červený kříž) použit pro první řešení, která by mohla být opětovně použita pro další zařízení přeshraničních panelů. Za tímto účelem se plánuje výměna vzájemných zkušeností týkajících se strukturální struktury regionálních vydávajících agentur. V příjemné atmosféře byly projednány budoucí formy a možnosti spolupráce mezi „panely“ v pohraniční oblasti Saska a České republiky. Jsme obzvlášť potěšeni, že tento projekt získal širokou pozornost a podporu od generálního konzula ČR, Dr. Markéta Meissnerová . Rádi bychom také poděkovali všem hercům, kteří se mohli podívat na stolní edici v Dippoldiswalde a prezentovat ji ve Landeslogistiku Zentrum – v chladírně Frigolanda Drážďan.Impressionen des dritten Treffens nordböhmischer Tafeln mit dem Landesvorstand der Tafel Sachsen e.V. zu dem wir die Generalkonsulin der tscheschischen Republik, Frau Marketa Meissnerova, begrüßen durften,