Nasza motywacja

Zrównoważony rozwój: produkcja artykułów spożywczych pochłania duże nakłady. Artykuły spożywcze są cenne. Uważamy, że należy unikać niszczenia produktów spożywczych.
„Niech jedzenie wędruje tam, gdzie jest potrzebne“.

Humanitaryzm: Do każdego potrzebującego człowieka podchodzimy z szacunkiem niezależnie od jego pochodzenia, możliwości i ograniczeń. Cenimy jego godność.

Sprawiedliwość i współuczestnictwo: Każdy człowiek powinien otrzymać szansę rozwoju osobistego, kulturalnego, społecznego, możliwość nauki w szkole i rozwijania kariery zawodowej.

Odpowiedzialność społeczna: działalność stowarzyszenia Tafeln ma wydźwięk socjalny, bo przypomina społeczeństwu o obowiązkach wobec osób potrzebujących i wykluczonych.

Związek regionalny jest członkiem federalnego związku organizacji Tafeln. U podstaw działalności organizacji leży chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym. (działalność charytatywna). Tafeln działa na zasadach non-profit. Może, jeżeli to możliwe i konieczne, otrzymywać wsparcie finansowe od członków wspierających.

Print Friendly, PDF & Email