Viziune

Sustenabilitate: Producția alimentelor implică procese complexe. Alimentele sunt valoroase, iar noi ne implicăm pentru a evita distrugerea lor: „Mâncare la locul potrivit”.

Umanitate: Orice om nevoiaş, indiferent de originea sa, de posibilităţile şi de limitele sale, este tratat cu respect şi cu demnitatea cuvenită.

Dreptate şi participare: Orice om trebuie să aibă şanse la dezvoltare personală, culturală, socială, şcolară şi profesională.

Responsabilitate socială: Prin acţiunile lor, băncile de alimente „Tafel” îşi asumă o responsabilitate socială şi amintesc societăţii de obligaţia acesteia faţă de persoanele nevoiaşe şi marginalizate.

Asociaţia de land este membră a asociaţiei federale a băncilor de alimente „Tafel”. Ideea de bază a activităţii băncilor de alimente „Tafel” este aceea de a ajuta persoanele nevoiaşe (fapt caritabil); pornind de la aceasta, ele îşi desfăşoară activităţile, de regulă, fără remuneraţie. Dacă este posibil şi necesar, asociaţia poate fi susţinută prin angajaţi cu diferite finanţări şi subvenţii.

Print Friendly, PDF & Email